X

Dành cho khách lẻ

  • Form đặt dâu tây dành cho quý khách mua Lẻ.
  • Lưu ý: giá bán lẻ tùy thuộc số KG và địa chỉ giao dâu!
  • Đặt dâu tây tươi bằng cách để lại thông tin:

Tên của bạn (bắt buộc):

Điện thoai (bắt buộc):

Số lượng (nhập số, đơn vị là kg):

Ngày giao hàng:

Địa chỉ giao hàng:

Ghi chú

Hỗ trợ trực tuyến

X