Hotline: 02633.989.368 - 0914.107.107 - Mail: info@dautaydalat.vn

KÝ GỬI

Tên của bạn (bắt buộc):

Điên thoai (bắt buộc):

Số lượng cần ký gửi(kg) (bắt buộc):

Ngày có thể hái dâu tại vườn (bắt buộc):

Giá bán tại vườn (giá thu mua tại vườn):

Ghi chú